• عضو مجمع تشخیص مصلحت: مطمئن هستم FATF رد می‌شود.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۶:۲۶:۲۵

    آیت‌الله موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز اعلام کرد: لوایح FATF زمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، اما بعد از آن از دستور کار مجمع خارج و مشخص شد که مجمع با FATF موافق نیست. اما بعداً رهبر انقلاب فرمودند که این موضوع مجدداً در مجمع بررسی‌شود که آن هم به نظر به اصرار آقای روحانی باشد. در واقع احساس می‌کنم رئیس‌جمهور، آقا را به این تصمیم رساند. مطمئن هستم اگر این لوایح مجدداً به صحن مجمع بیاید، تغییری در سرنوشت آن ایجاد نخواهد شد، زیرا اعضای مجمع یک بار نظر خود را درباره آن اعلام کرده‌اند.