• افزایش ۲۰٬۸۲۲٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۵:۱۵:۲۲

    شاخص کل با ۲۰٬۸۲۲٫۴ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۶٬۷۱۴٫۸ رسید.