• جاماندگان سهام عدالت بخوانند / ثبت نام ۷میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۴:۲۰:۲۹

    کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ثبت نام ۷میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت در کل کشور موافقت کرد. ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شد کسانی که از ثبت نام سهام عدالت جا مانده‌اند، از آن‌ها ثبت نام به عمل آید. حدود ۷میلیون نفر در کل کشور از ثبت نام سهام عدالت جا مانده‌اند و سزاوار است که ما به این افراد نیز توجه کرده و حق آن‌ها را ادا کنیم. پیشنهاد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون تلفیق مطرح شد و اعضای این کمیسیون نیز با توجه به ماهیت عادلانه این پیشنهاد، با ثبت نام ۷میلیون جا مانده از سهام عدالت موافقت کردند. پس از موافقت کمیسیون تلفیق، در قدم بعدی پیشنهاد ثبت نام ۷ میلیون جا مانده از ثبت نام سهام عدالت، باید در صحن علنی مجلس مطرح و در معرض رأی کل نمایندگان مجلس قرار گیرد تا به تصویب نهایی برسد. شکل گیری سهام عدالت در راستای توزیع عادلانه ثروت میان مردم صورت گرفت لذا کسانی که به هر دلیل از ثبت نام جا مانده‌اند، باید این حق برایشان محفوظ باشد. با شناختی که از فضای حاکم بر مجلس و رویکرد مردمی نمایندگان داریم، به نظر می‌رسد مشکلی برای تصویب نهایی کلیات این طرح نداشته باشیم.