• افزایش۶۶٫۶۷ درصدی سرمایه فولاژ
    ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۲:۵۷:۰۸

    شرکت فولادآلیاژی ایران (سهامی عام) سرمایه خود را از ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۶۶٫۶۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۵ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد