• افزایش۳٬۳۴۹٫۸۴ درصدی سرمایه پتایر
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۲:۴۷:۰۹

    شرکت ایران تایر سرمایه خود را از ۲۸۶٬۴۶۸٫۸۲ میلیون ریال به ۹٬۸۸۲٬۷۲۹٫۸۲ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳٬۳۴۹٫۸۴ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۱ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد