• قرارداد بانک فرابورسی با کاهش زیان و پیش بینی افزایش ۱۲۰ میلیاردی درآمد.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۲:۳۷:۱۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک دی که در روزهای گذشته با اعتراض و تجمع سهامداران روبرو شده بود از انعقاد قرارداد ۶۴۰ میلیارد تومانی تسهیلات اعطایی با لیزینگ دی با کاهش ۱۳۰ میلیارد تومانی زیان انباشته ابتدای سال و پیش بینی تحقق افزایش درآمد ۱۲۰ میلیارد تومانی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد. براین اساس، "دی" اعلام کرد: قرارداد تسهیلات اعطایی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون رباء با شرکت لیزینگ دی ۲۰ دی ماه به مبلغ ۶۴۰ میلیارد تومان منعقد شد و نحوه تسویه پس از سررسید قرارداد خواهد بود. در راستای الزامات بانک مرکزی، مطالبات از لیزینگ دی به تسهیلات تبدیل شده است. با تنظیم این قرارداد حدود ۱۳۰ میلیارد تومان زیان انباشته ابتدای سال کاهش و سال جاری نیز پیش بینی افزایش درآمد به میزان حدود ۱۲۰ میلیارد تومان محقق خواهد شد.