• سود ۵۳.۴ میلیارد تومانی "شیران" از فروش سهام زیرمجموعه فرابورسی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۲:۳۵:۴۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران از واگذاری ۱۴.۹ درصد سهام زیرمجموعه فرابورسی و کسب سود ۵۳.۴ میلیارد تومانی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد. براین اساس، "شیران" اعلام کرد: ۱۴.۹۹ درصد سهام شرکت توکارنگ فولاد سپاهان به قیمت ۶۲۳۰۸ ریالی برای هر سهم و جمع مبلغ معامله ۱۴۰.۱ میلیارد تومان، بهای تمام شده ۸۵.۴ میلیارد تومانی و کسب سود ۵۳.۴ میلیارد تومانی واگذار شده است. درصد مالکیت قبل از واگذاری ۱۶.۳۳ درصد بوده که پس از واگذاری به ۱.۳۴ درصد رسیده است. بنابراین گزارش، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با سرمایه ۸۰۶.۶ میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد و بانک صنعت و معدن ۴۹.۸ درصد سهام آن را در اختیار دارد.