• ویروس جهش یافته کرونا به مازندران رسید / شناسایی ۴ مبتلا به ویروس انگلیسی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۲:۳۴:۱۹

    سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان از شناسایی ۴ بیمار مبتلا به ویروس کرونای جهش یافته خبر داده و اعلام کرد: این چهار نفر از انگلیس به ایران آمده بودند. نمکی در این خصوص گفت: کرونا در استان مازندران با دیگر استان ها متفاوت است. در استان مازندران مهار کرونا دشوار تر بوده و زحمات فراوان کشیده شده است. ۴ نفر از انگلیس به کشور ما آمده بودند که بعد از بررسی های انجام شده مشخص شد که به ویروس انگلیسی مبتلا شده اند. راهی به جز فاصله گذاری اجتماعی و دقت بیشتر نداریم. این ویروس با قدرت سرایت بیشتر مبتلا می شود. شب گذشته خبر دادند که نمونه هایی از استان مازندران گزارش شده که ویروس جهش یافته دارد. باید دانست که ویروس مداوم در حال جهش است. در دنیا تاکنون جهش ویروس نگرانی ایجاد نکرده بود. این ویروس ۱۰ برابر قدرت سرایتش از روز اول افزایش یافته است و چموش تر شده است. در پایان بهار واکسن کرونا به تولید انبوه خواهد رسید. تست های واکسن موفق بوده و گروه های دوم و سوم هم در این عرصه فعال هستند.