• افزایش ۲۱٬۰۸۷٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۲:۰۱:۳۰

    شاخص کل با ۲۱٬۰۸۷٫۳ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۶٬۹۷۹٫۷ رسید.