• افزایش ۲۰٬۷۵۹٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۱:۰۱:۲۲

    شاخص کل با ۲۰٬۷۵۹٫۲ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۶٬۶۵۱٫۷ رسید.