• توقف نمادهای معاملاتی(وسپه)،(کگاز)،(وسزنجان)،(وسگیلا)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۰:۳۵:۱۲

    به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری سپه(وسپه)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ،شیشه و گاز(کگاز)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاءهیئت مدیره،سرمایه گذاری استان زنجان(وسزنجان)و سرمایه گذاری استان گیلان(وسگیلا)جهت برگزاری مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه و عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاءهیئت مدیره متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران