• بازگشایی نماد معاملاتی (لپیام۱)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۰:۳۴:۲۳

    کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گسترش صنایع پیام (لپیام۱)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) و عدم پاسخگویی ناشر به مکاتبات صورت گرفته از سوی فرابورس ایران پیرامون اطلاعات با اهمیت منتشر شده در سامانه کدال، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است درصورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس