• شرکت حاضر در بازار پایه از تابلو زرد به نارنجی انتقال یافت + دلیل.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۰:۱۴:۳۵

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، زهرا زارع مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس با توجه به عدم اظهار نظر حسابرس شرکت رهشاد سپاهان نسبت به صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به اسفند ۹۸، نماد "حرهشا" از تابلو زرد به نارنجی انتقال یافته و قابل معامله است. بنابراین گزارش، رهشاد سپاهان با سرمایه اندک ۱.۵ میلیارد تومانی از ۱۵ اسفند ۹۰ به تابلو زرد بازار پایه منتقل شد و درحال حاضر نیز به تابلو نارنجی تنزل یافته است.