• افزایش ۲۳٬۸۰۵٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۰:۰۱:۱۳

    شاخص کل با ۲۳٬۸۰۵٫۲ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۹٬۶۹۷٫۶ رسید.