• تعهدات جدید و ۱۰۰۰ میلیارد تومانی دومین شرکت تامین سرمایه در اوراق مرابحه.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰۹:۳۸:۲۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از پذیرش تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت با نماد "اراد۶۶" به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد. براین اساس، "لوتوس" اعلام کرد: تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه عام دولت به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به مدت ۴۸ ماه با نرخ ۱۸ درصد را پذیرفته که شروع انتشار از ۱۷ دی ماه به مدت یک روز کاری و سررسید اوراق نیز ۱۷ دی سال ۱۴۰۳ است. بنابراین گزارش، تامین سرمایه لوتوس پارسیان با سرمایه اسمی ۹۰۰ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حاضر است و گروه مالی پارسیان ۳۵.۱ درصد سهام آن را در اختیار دارد.