• بازگشایی نمادهای معاملاتی (زکوثر)،(لوتوس)،(لوتوسح)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰۹:۰۹:۰۱

    به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(زکوثر)، تامین سرمایه لوتوس پارسیان(لوتوس)، با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه "ب"، حق تقدم استفاده نشده تامین سرمایه لوتوس پارسان(لوتوسح) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران