• افزایش۱۰۰ درصدی سرمایه غزر
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰۸:۵۹:۱۹

    شرکت زر ماکارون سرمایه خود را از ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد