• مظنه‌گیری اوراق مرابحه عام دولت
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰۸:۳۸:۱۷

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۲۴۳۹/ن/۹۹ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ این شرکت نمادهای معاملاتی مظنه‌ پذیره‌نویسی اوراق دولتی (مظنه۱) با نمونیک QM۲Q۱، (مظنه۳۱) با نمونیک QM۳Q۱، (مظنه۴۱) با نمونیک QM۴Q۱، (مظنه۵۱) با نمونیک QM۵Q۱ امروز یکشنبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ تا ساعت ۱۲:۰۰ آماده مظنه‌گیری می‌باشد. لذا از کلیه نهادهای مالی واجد شرایط از جمله شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق های بازنشستگی و همچنین شرکت‌های بیمه‌ای دعوت می‌شود، تقاضاهای خود شامل تعداد اوراق و مبلغ مورد درخواست را در نمادهای (مظنه۱)، (مظنه۳۱) ،(مظنه۴۱)، (مظنه۵۱) ثبت نمایند. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) نماد (مظنه۱) مربوط به اوراق مرابحه عام دولت در نماد معاملاتی (اراد۵۵۱)، نماد (مظنه۳۱) مربوط به اوراق مرابحه عام دولت در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) و نماد (مظنه۴۱) مربوط به اوراق مرابحه عام دولت در نماد معاملاتی (اراد۶۴۱)، نماد (مظنه۵۱) مربوط به اور اق مرابحه عام دولت در نماد معاملاتی (اراد۶۵۱) می‌باشد. ۲) تاریخ سررسید اوراق مذکور در نماد معاملاتی (مظنه۱) تاریخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲، (مظنه۳۱) تاریخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲و (مظنه۴۱) تاریخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱، (مظنه۵۱) تاریخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ می‌باشد.۳) متقاضیان می‌بایست قیمت مدنظر خرید خود را در یک سفارش وارد سامانه نمایند. ۴) کلیه سفارش‌ها می‌بایست به صورت معتبر تا لغو در سامانه ثبت شود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران