• توقف نماد (غصینو۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰۸:۰۰:۲۳

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (غصینو۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت صنعتی مینو متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران