• افزایش ۲٬۹۴۶٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۸:۳۰:۰۱

    شاخص کل با ۲٬۹۴۶٫۴ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۷٬۹۱۵٫۳ رسید.