• افزایش۱۱۲ درصدی سرمایه غاذر
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۷:۱۶:۰۸

    شرکت کشت و صنعت پیاذر سرمایه خود را از ۷۵٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۵۹٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۱۲ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۳ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد