• افزایش۴۷٫۱۵ درصدی سرمایه وکار
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۶:۱۹:۵۷

    شرکت بانک کار آفرین سرمایه خود را از ۲۶٬۸۴۲٬۹۸۷ میلیون ریال به ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۴۷٫۱۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۳ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد