• عدم توزیع سود نقدی سخواف برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۵:۴۶:۴۸

    شرکت سیان مجد خواف (سهامی عام) طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ هیچ سودی برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توزیع نکرد.