• توقف نماد (وسکاب۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۴:۴۹:۱۹

    به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران