• توزیع ۲ ریال سود نقدی ثغرب برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۴:۳۶:۳۰

    شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ مبلغ ۲ ریال (۱۴٫۲۹ درصد) از سود ۱۴ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.