• افزایش ۲٬۸۸۶ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۳:۰۱:۰۱

    شاخص کل با ۲٬۸۸۶ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۷٬۸۵۴٫۹ رسید.