• دلایل عدم ثبت افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی جذاب شرکت دارویی و معرفی مقصر.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۱:۵۱:۳۸

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت داروسازی الحاوی که از ۵ شهریور برای برگزاری دو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده در غیبت ۴ ماهه به سر می برد درخصوص دلایل عدم ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته، دست به شفاف سازی زد. براین اساس، محمد مسعود علیمراد مدیرعامل "دحاوی" درخصوص عدم ثبت صورتجلسه مجمع فوق العاده افزایش سرمایه اعلام کرد: پس از ارائه مدارک و مستندات جهت ثبت صورتجلسات مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده( افزایش سرمایه) به اداره ثبت شرکت ها به علت اشتباه و عدم اطلاع کارشناس مربوطه، مدارک عودت شد که این موضوع موجب صرف زمان و ارسال مجدد مدارک به اداره ثبت شرکت ها توسط سازمان پست شد. با توجه به زمان برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده که قبل از مجمع فوق العاده بود، اداره ثبت شرکت ها به علت تقدم و تاخر در ثبت اول باید صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق‌العاده را ثبت و سپس نسبت به ثبت مجمع فوق‌العاده اقدام می‌کرد. در هر حال پس از گذشت زمانی طولانی صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق‌العاده ۱۵ آذر در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و پس از آن اقدامات در جهت ثبت صورتجلسه انتخاب نمایندگان حقیقی اعضای هیات مدیره و صورتجلسه مجمع فوق العاده صورت پذیرفت که ۱۵ آذر اداره ثبت شرکت ها با توجه به تفویض اختیار عملیاتی کردن افزایش سرمایه و تغییر در ماده ۵ اساسنامه، تایید برگزاری جلسه هیات مدیره افزایش سرمایه را صادر کرد که بلافاصله صورت جلسه ای تهیه و جهت ثبت در ۱۷ آذر به اداره ثبت شرکت ها ارسال شد. با توجه به محدودیت های زمانی و ترددی به علت بیماری کرونا این شرکت در چندین نوبت با حضور در اداره ثبت شرکت‌ها پیگیر ثبت بوده و با توجه به برگزاری دو مجمع در یک روز و پیرو آن برگزاری جلسات هیات مدیره و تعطیلی و دور کاری ادارات دولتی همه موجبات تاخیر در ثبت صورتجلسه این شرکت فراهم شد لذا منع قانونی از این بابت وجود ندارد و منتظر اقدام از طرف اداره ثبت هستیم که در صورت حصول نتیجه مراتب اطلاع رسانی خواهد شد. بنابراین گزارش، مجمع فوق العاده الحاوی ۶ شهریور با حضور ۷۷.۴ درصد سهامداران در محل هتل المپیک برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.