• موافقت سازمان بورس با افزایش ۱۰ میلیارد تومانی تامین مالی طرح های مولد.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۱:۵۰:۴۵

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید زرندی با اشاره به جمع آوری سرمایه‌های خرد مردمی برای تامین مالی طرح های مولد،گفت: با تعامل و همکاری سازمان بورس، سقف تامین مالی طرح ها تا سقف ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. وی افزود: شرکت‌ها می‌توانند طرح های توجیه‌پذیر را با استفاده از جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی تامین مالی کنند تا به بهره برداری برسد. زرندی ادامه داد: چالش‌ها و موانع دستورالعمل تامین مالی جمعی به سازمان بورس منعکس شده که با تعامل مثبت ، مصوباتی در این حوزه رخ خواهد داد .