• توقف نماد (ورازی۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۱:۴۴:۳۳

    کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ورازی۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بیمه رازی متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران