• افزایش۱۹٫۰۵ درصدی سرمایه وسرمد
    ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۳:۰۲:۲۹

    شرکت بیمه سرمد سرمایه خود را از ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۹٫۰۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۵ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد