• افزایش ۴٬۶۷۴٫۹ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۱:۰۲:۲۱

    شاخص کل با ۴٬۶۷۴٫۹ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۹٬۶۴۳٫۸ رسید.