• اظهارات جدید روحانی درباره بورس و امیدوار به تکرار نقش محوری.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۰:۵۹:۳۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن روحانی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ با سال قبل و جاری از نظر سیاسی، اقتصادی گفت: در همین هفته ها ، بهبود نسبی را در بخش های مختلف داریم. دیروز درباره بودجه جلسه خوبی داشتیم و نظرات به هم نزدیک تر شده است. تحولات بودجه عمرانی نشان می‌دهد شرایط چگونه است و انتظار مردم را مثبت کرده و در سایه این انتظار مثبت، شاهد تحول مثبت در اقتصاد، کشاورزی و خدمات هستیم. وی افزود: بورس در سال جاری نقش سازنده ای داشت و سال بعد هم نقش محوری در اقتصاد خواهد داشت . طبیعت بورس فراز و نشیب دارد و به نقطه ثبات می رسد. صادرات نفت با شرایط سال آینده پیش بینی شده و حفظ ارزش پول ملی برای ثبات اقتصاد مورد نظر بوده است. روحانی ادامه داد: دو موجود مجنون داشتیم که هر دو جنگ را تحمیل کردند یکی صدام و دیگری ترامپ بود. در جنگ نظامی و اقتصادی پیروز شدیم .سرنوشت ترامپ بهتر از صدام نخواهد بود . هر روز سریعتر تحریم را بشکنیم خوشحال تریم . فشار تحریم بر مردم است و باید این فشار شکسته شود.