• توقف نماد (وثنو۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۰:۲۱:۲۴

    کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وثنو۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نوین متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران