• افزایش سرمایه ۱۱۳۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی تصویب شد.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۰:۱۲:۱۰

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع فوق العاده شرکت شکر شاهرود بعدازظهر دیروز با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور ۵۸.۶ درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۱۱۳۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مورد موافقت سهامداران قرار گرفت. بنابراین گزارش،"قشکر" که در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد به منظور اصلاح صورت های مالی ، سرمایه فعلی را از ۲۰ به ۲۴۶ میلیارد تومان رساند.