• افزایش ۶٬۶۷۵٫۹ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۰:۰۱:۱۲

    شاخص کل با ۶٬۶۷۵٫۹ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۵۱٬۶۴۴٫۹ رسید.