• افزایش۱٬۱۳۰٫۰۵ درصدی سرمایه قشکر
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰۹:۱۵:۲۸

    شرکت شکر شاهرود سرمایه خود را از ۲۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۴۶۰٬۰۹۳ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱٬۱۳۰٫۰۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۲ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد