• زمان و نحوه دریافت سود سهامداران حقیقی و حقوقی "صبا" اعلام شد.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰۸:۵۲:۲۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع سالانه سرمایه گذاری صبا تامین در حالی ۱۱ شهریور برگزار و ضمن تصویب صورت های مالی مقرر شد ۴۶۶۰ ریال سود نقدی معادل ۱۰۳ درصد برای هر سهم توزیع شود که نحوه و چگونگی پرداخت سود نامشخص بود. براین اساس، سهامداران حقیقی "صبا" از ۱۵ بهمن می توانند با همراه داشتن کارت ملی به شعب بانک پارسیان مراجعه کرده و نسبت به دریافت سود اقدام کنند. همچنین سود سهامداران حقوقی از همین تاریخ از طریق واریز به حساب بانکی اعلام شده، صورت می پذیرد. بنابراین گزارش، فرایند عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان اولین شرکت جدید سال در ۲۰ فروردین انجام و هر سهم این شرکت ۱.۵ هزار میلیارد تومانی ۱۲۰۰ تومان کشف قیمت شد.