• عدم تحقق درآمد نفتی و کسری بودجه ۱۰۰ و ۹۶ هزار میلیارد تومانی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰۶:۴۴:۰۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دیوان محاسبات در گزارشی از عملکرد ۸ ماهه بودجه سال جاری دولت ، اعلام کرد: طی ۸ ماهه سال جاری مجموع درآمد وصولی دولت ۳۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۶۹ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، ۷ هزار میلیارد از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۱۵۲ هزار میلیارد تومان هم از محل واگذاری دارایی های مالی محقق شده است. در حالی که قرار بود از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای یعنی فروش نفت ۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نشد. مجموع هزینه های دولت در این مدت ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بود یعنی کسری ۲۵ هزار میلیارد تومانی! همچنین طی این مدت ۲۶۵ هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری دولت شده که در مقایسه با درآمد ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی با کسری عملیاتی ۹۶ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. ۵۲ هزار میلیارد تومان هم صرف هزینه های عمرانی شد که نسبت به رقم مصوب ۸۷ هزار میلیارد تومانی بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان عقب بوده است. کل درآمد یکساله دولت در سال جاری ۵۷۱ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که با تحقق ۳۲۸ هزار میلیارد تومان طی ۸ ماه، ۵۷ درصد آن محقق شد و ۴۳ درصد از برنامه عقب هستیم. در این مدت باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می شد که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است. ولی این عقب ماندگی در بخش هزینه ها کمتر بوده که نشان می دهد،دولت تا حد امکان هزینه کرده هر چند درآمدها محقق نشده است!