• های وب و ۴ شرکت دیگر مجوز افزایش سرمایه ۶۷ تا ۲۵۶ درصدی گرفتند.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰۶:۴۳:۳۰

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ۵ شرکت مهرکام پارس، داروسازی دانا، داده گستر عصر نوین، زر ماکارون و سیمان ممتازان کرمان به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۲۵۶، ۲۰۰، ۱۰۹، ۱۰۰ و ۶۷ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند. براین اساس، "خمهر" سرمایه فعلی را از ۱۸۶.۱ به ۶۶۲.۷ میلیارد تومان می رساند. ۱۸۸ میلیارد تومان از این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و ۲۸۸.۵ میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تأمین مخارج سرمایه ای جهت اجرای طرح و سرمایه در گردش صرف می شود. سرمایه فعلی "دانا" از ۸۰ به ۲۴۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بیمه از محل سود انباشته و صرف تأمین منابع مالی جهت اجرای طرح های توسعه ای می شود. همچنین "های وب" سرمایه فعلی را از ۴۰۰ به ۸۳۴.۵ میلیارد تومان می رساند. ۲۰۴ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و ۲۳۰.۵ میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی اعمال و صرف جبران مخارج سرمایه ای و اصلاح ساختارمالی می شود. سرمایه فعلی "غزر" هم از ۱۶۰ به ۳۲۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود. در این میان، "سمتاز" سرمایه فعلی را از ۶۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت سیمانی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.