• زمان افتتاح فاز دوم زیرمجموعه "پترول" و عدم تشخیص آثار مالی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰۶:۴۲:۲۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هلدینگ پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از زمان افتتاح فاز دوم پتروشیمی ایلام و عدم مشخص بودن آثار مالی بهره برداری بر وضعیت مالی و سود و زیانی در حال حاضر خبر داد و با توقف نماد روبرو شد. براین اساس، "پترول" اعلام کرد: فاز دوم شرکت پتروشیمی ایلام شامل واحدهای سولفورزدائی و الفین و پروژه انتقال آب از سد شهدای ایلام بطول ۱۴ کیلومتر جهت تأمین آب مصارف صنعتی آن شرکت تکمیل و روز پنج شنبه ۴ دی ماه افتتاح خواهد شد. با افتتاح واحد الفین پتروشیمی ایلام به عنوان الفین سیزدهم کشور، ۷۵۰ هزار تن محصول شامل اتیلن، پروپیلن، بنزین پیرولیز و سوخت مایع به ظرفیت عملی تولید داخل افزوده خواهد شد. آثار مالی بهره برداری از پتروشیمی ایلام بر وضعیت مالی و سود و زیانی این شرکت در حال حاضر مشخص نیست.