• افزایش ۸٬۵۷۶ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۸:۳۰:۱۹

    شاخص کل با ۸٬۵۷۶ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۴٬۹۶۸٫۹ رسید.