• افزایش ۸٬۴۹۶٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۷:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۸٬۴۹۶٫۳ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۴٬۸۸۹٫۲ رسید.