• افزایش ۸٬۴۹۶٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۴:۱۵:۰۲

    شاخص کل با ۸٬۴۹۶٫۳ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۴٬۸۸۹٫۲ رسید.