• افزایش۴۰۰ درصدی سرمایه وارس
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۳:۱۵:۵۹

    شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سرمایه خود را از ۱۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۴۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۹ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد