• بازارگردان‌ها نوسان‌گیری سهام نمی کنند / پاسخ به منتقدین و اتهامات.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۵:۴۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وحید حسن‌پور با بیان اینکه هدف و ذات بازارگردان‌ها به‌گونه‌ای تعریف‌شده که نقدشوندگی را تأمین کنند که بعضاً منجر به گرفتن نوسان بین امروز و فردا می‌شود به سنا گفت: بررسی آماری خرید و فروش‌های منتشره، گویای این واقعیت است که عملکرد بازارگردان‌ها مبتنی بر نوسان‌گیری نیست. وی افزود: اتهاماتی که برخی رسانه‌ها در قالب نقد به بازار گردان ها مطرح می‌کنند اغلب ناشی از شناخت نادقیق و حتی نادرست منتقدان از ماهیت و مأموریت بازارگردان ها است. دلیل اصلی که باعث ایجاد بازارگردانی شده، تأمین نقدشوندگی نماد و سهامی است که بازارگردان روی آن فعالیت انجام می‌دهد. اگر به هر دلیلی در بازار برای سهمی صف فروش تشکیل شد بازارگردان باید وارد عمل شود و خرید انجام دهد تا فروشندگان بتوانند سهام را نقد کنند. برای خریداری که در صف خرید می‌نشیند هم باید تأمین مناسب صورت گیرد یا تعهدات دیگری که برای نهادها لازم است انجام شود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وقتی سهمی امروز صف فروش داشته باشد و به‌عنوان یک بازارگردان ناگزیر باشید بخرید و فردا طبق متغیرهای اعلامی از سوی سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس، تعهد به فروش داشته باشید بطور طبیعی فاصله را در روندهای صعودی ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند نوسان مثبت باشد. اما اگر فرض کنید این بازار منفی باشد و مجبور شوید امروز سهمی را بخرید و فردا هم که پنج درصد منفی‌تر می‌شود، بازهم بخرید عملاً روند منفی در فعالیت بازارگردان ها ایجاد می‌شود. حسن پور عنوان کرد: شرایط شرکت ها و نقدینگی و ساختار سهامداری آنها با یکدیگر تفاوت دارد که این مسئله، گاهی می‌تواند زمینه‌ساز بروز عدم انجام تعهدات شود. این مشکل عمدتاً به دلیل عدم تأمین نقد شوندگی بوجود می‌آید بنابراین لازم است از طریق بازارگردان، نقدشوندگی سهام تأمین شود. اگر بازه کوتاه‌مدت دو روزه را بررسی کنیم اسم عملیات بازارگردان‌ها می‌شود نوسان اما اگر بازه زمانی سه ماه یا ۶ ماهه عملکرد را بررسی کنیم از نوسان‌ گیری فاصله می‌گیریم. با فعالیت بازارگردان‌ها، افراد بخصوص تازه‌واردان از اینکه سهم در صف فروش گیر نیفتد، آسوده‌خاطر خواهند شد و از جنس هیجاناتی که در ماه‌های شهریور و مهر در صف‌های فروش شاهد بودیم، کمتر شاهد خواهیم بود. وی اضافه کرد: در بازه کوتاه‌مدت ممکن است شائبه نوسان‌گیری بوجود بیاید البته این به ذات فعالیت بازارگردانی نیز بازمی‌گردد چون بازارگردان‌ها باید در یک روز، منفی خریداری کنند و یک روز دیگر مثبت بفروشند. این موضوع در اساسنامه بازارگردانی هم آمده و مجمع آنها این موضوع را تصویب کرده و نهادهای ناظر نیز مشخص شده‌اند بنابراین چنین اقداماتی با ذات و مأموریت بازارگردانی تضادی ندارند.