• شرکت بورسی از خرید و فروش سهام ۴۵۰ میلیون تومان سود کسب کرد.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۴:۵۸

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کشت و صنعت چین چین که از شرکت های قدیمی و با سابقه ۴۶ ساله صنعت غذایی بوده و با سرمایه ۲۴ میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد از کسب ۴۵۰ میلیون تومان سود از خرید و فروش سهام در آذر ماه خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد. براین اساس، "غچین" اعلام کرد: بابت خرید و فروش سهام در آذر ماه حدود ۴۵۰ میلیون تومان سود کسب کرده است.