• مجلس طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را تصویب کرد / محورهای اصلی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۱:۵۵:۱۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، علیرضا سلیمی درباره طرح تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازان گفت: در نشست علنی صبح امروز مجلس، نمایندگان با ۲۱۰ رأی با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازان در خصوص کیفیت و قیمت خودرو ،موافقت کردند. وی افزود: براساس برخی گزارش ها، حاشیه سود فروش خودرو به جیب افراد خاص می رود و باید مشخص شود چه کسی مدیریت این مجموعه را برعهده دارد. چندگانگی در نحوه قیمت گذاری خودرو، شبهه در وضعیت مالی برخی شرکت های زیرمجموعه، عدم عدالت در ثبت نام وتوزیع خودرو، زد و بندها، رانت ها، کیفیت پایین محصولات،حضور افراد سیاسی و غیر مرتبط و برخی انتصابات در شرکت های خودروسازی و ... از محورهای این طرح هستند. این نماینده مجلس ادامه داد: برخی در پاسخ به درخواست این تحقیق و تفحص اعلام می کنند،شرکت های خودروسازی دولتی نیستند. پس چرا وزارتخانه ها اعضای هیات مدیره شرکت های خودروساز را تعیین می کنند؟ لذا دخالت آشکار دولت در خودروسازی کاملا نمایان است. سلیمی گفت: برخی که ادعا می کنند،مجلس حق نظارت ندارد،باید اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی را می خواندند تا دریابند، حق نظارت دارد و می تواند سوال، تحقیق، تفحص و استیضاح را در مجموعه دولت انجام دهد!