• بازگشایی نماد معاملاتی (غشوکو۱)
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۱:۰۲:۵۰

    کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شوکو پارس (غشوکو۱) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد.مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس