• افزایش ۵٬۲۹۱٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۱:۰۲:۰۳

    شاخص کل با ۵٬۲۹۱٫۶ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۴۴۱٬۶۸۴٫۵ رسید.