• حمایت اتاق تهران از انتشار اوراق جدید و تا‌مین کننده اعتبار شرکت ها.
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۱:۰۰:۵۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در نشستی، طرح گواهی اعتبار مولد گام را که برای تا‌مین اعتبار شرکت های تولیدی به تصویب رسیده، مورد بررسی قرار دادند. طرحی که قرار است تولیدکنندگان بعد از معرفی به بانک‌ها و دریافت گواهی اعتبار ، اوراق بهادار جای پول نقد را یگیرد. طبق این دستورالعمل با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی که در قالب زنجیره‌های تا‌مین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و موسسات اعتباری زمینه تا‌مین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش فراهم می‌شود. همچنین گواهی اعتبار مولد به‌عنوان ابزاری بازارمحور و با قابلیت نقل و انتقال در بازار‌های پول و سرمایه در کنار سایر ابزار‌ها، تسهیلات جدیدی را برای تا‌مین اعتبار بنگاه‌ها و رونق تولید فراهم می‌کند. فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره گفت: طرح گام در شورای عالی پول و اعتبار برای تا‌مین مالی بنگاه‌ها به تصویب رسیده است. این روش تا‌مین مالی بازارمحور بوده و هدف آن است که قابلیت شبه ضمانت‌نامه را داشته باشد. در این طرح بانک به‌عنوان واسطه‌ای میان خریدار و فروشنده خواهد بود. مصطفی بهشتی‌روی عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد و از اعضای میهمان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هم درباره کارکرد اوراق گام گفت: طرح گام قرار است در کنار سایر ابزار‌های مالی مشخص در نظام پولی و بانکی یک ابزار تا‌مین مالی برای استفاده شرکت های تولیدی باشد. ویژگی‌ که آن را از سایر ابزارهای مالی متمایز ‌می‌کند، قابلیت انتقال آن است.